Fredag 29. mai  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: For beboerne >> Brannvern

Informasjon om brannvern

Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er en av de største brannårsakene i Norge. Mange av brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet.

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret eller ta kontakt med borettslagets vaktmester.

Brann unngås ved at både borettslaget og den enkelte beboer bidrar til en brannsikker hverdag:
  • Trekk alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk
  • Tørrkoking er en hyppig brannårsak! Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid
  • Kontroller brannslukker i leiligheten
  • Sjekk at røykvarsleren fungerer
  • Sjekk at rømningsveier ikke er sperret av noe
  • Tøm fellesarealer for antennelig søppel
Under HMS for beboerne finner man egen
sjekkliste for brannvern.
Brann- og redningsetaten har mange gode tips og råd for hvordan alle kan bidra. Etaten har også nylig minnet om prosjektet "Brannsikker bygård", med flere nyttige rapporter, oppsummeringer og sjekklister for beboere.
 
I tillegg ligger det også flere lister med tips og råd, bl.a. brannårsaker og førjulstid, som de fleste vil ha nytte av å lese.
Flere gode råd om brannvern i hjem og fritid.

Brannslukkingsapparater ble utlevert i 2014, og det er viktig at hver enkelt med jevne mellomrom sjekker batteriet i egen røykvarsler.


 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart