Søndag 29. november  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: For beboerne >> Felleskostnader

Felleskostnader


Garanti for felleskostnader

 

For alle tilknyttede borettslag har OBOS inngått en separat avtale hvor de garanterer borettslagets felleskostnader for alle leilighetene det er knyttet andel til. OBOS overfører den 11. i hver måned den samlede inntekt for alle andeler i borettslaget.

All risiko knyttet til eventuelt for sent og manglende innbetalinger fra andelseierne tar OBOS. OBOS påtar seg kostnadene ved forsinket innbetaling og eventuelle tap som måtte oppstå på grunn av restanser som ikke kan inndrives. Ordningen gjelder kun for tilknyttede borettslag hvor OBOS er forretningsfører.

Ved å inngå avtale om "Garantert betaling av felleskostnader" vil OBOS

  • Betale borettslaget summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, på en fast dato hver måned
  • Ta ansvaret for innkreving av felleskostnadene i sin helhet, og overta risikoen for tap ved mislighold
  • Overta borettslagets legalpant i andelen 

Hva er fordelene for ditt borettslag?

  • Styret slipper å øke felleskostnadene som følge av manglende betaling fra andelseiere
  • Andelseier risikerer ikke å måtte betale naboens felleskostnader
  • Styret vet til enhver tid når inntektene godskrives konto
  • Faste inntekter gir enklere likviditetsstyring
  • Boligene i borettslaget blir mer attraktive

Les også mer om Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond opprettet av Norske Boligbyggelags Landsforbund.

 

 

 

 

 

 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart