Fredag 29. mai  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: For beboerne >> Dyrehold

Vedtekter for hundehold

Alle husstander i borettslaget plikter å melde styret ved anskaffelse av hund. Som nyinnflyttet plikter du også å sende inn skjemaet ”erklæring om hundehold”.

Det er lov å ha 1 hund eller 1 innekatt, se husordensreglenes paragraf 8


V
ennligst fyll ut skjemaet
Erklæring om hundehold i Vestliskogen borettslag” og returner det til Styret, Ragnhild Schibbyes vei 18.  Det er viktig at alle hunder i husstanden blir registrert. Har dere spørsmål rundt dette, vennligst ta kontakt med styret eller via denne webside

  1. Hunden skal bære registreringsskilt og føres i bånd på borettslagets område. Hund skal ikke luftes av barn med mindre de har full kontroll over den.
  2. Lufting må ikke foregå på steder som lekeplass, sandkasser, plener eller grøntanlegg.
  3. Jeg forplikter meg til å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg  på borettslagets område eller nærliggende områder hvor det kan være  til sjenanse for våre borettshavere.
  4. Jeg forplikter meg til å fjerne hunden fra borettslaget hvis det kommer gjentatt berettig klage over at hunden sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, hvis ikke minnelig ordning med klageren kan oppnås. Hva som er berettiget klage i denne relasjon avgjøres av styret.
  5. Forpliktelser til å gjennomgå dressurkurs kan også pålegges av styret ved mindre graverende overtredelser.
  6. Denne erklæringen er en del av leilighetens leiekontrakt og vesentlig brudd på denne anses som mislighold av leiekontrakten.
  7. Hundeeier plikter å sette seg inn i politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelsene overfor hundeeier som lar hunden gå løs.
  8. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund måtte påføre personer eller eiendom i borettslaget, for eksempel skrape på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  9. Det skal søkes på nytt for anskaffelse av ny hund.
  10. Før øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om hundehold som andelseiere i generalforsamlingen til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

De endringene som eventuelt blir foretatt har ikke tilbakevirkende kraft. 

Oppdages det forbudte hunderaser i borettslaget, vil dette blir meldt til Politiet. Les mer om ”Forbudte hunderaser i Norge”, kilde Politiet.no

 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart