Søndag 29. november  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: For beboerne >> Parkering

Parkeringsbestemmelser

Parkering i borettslagets garasjeanlegg skal som hovedregel skje med hele kjøretøy også speiler innenfor oppmerket område / gule striper. Se for øvrig husordensregler. Styret i Vestliskogen- og Vestlitoppen borettslag har inngått avtale med vakt og parkeringsselskapet P- Service AS om kontroll av vårt parkeringsareal og på våre eiendommer hvor det ikke er tillatt å parkere.


Gjesteparkering i åpen garasje under Ragnhild Schibbyes vei 12-14 
( parkering i Rs. 56-62. er fortiden ikke tillatt ).


Parkeringsplasser for gjester/besøkende kan kun benyttes av besøkende til Vestlitoppen/Vestliskogen borettslag. Parkeringstid maks 3 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet/benyttet i mellomtiden. Ved behov for gjesteparkering over 3 døgn må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis fra styre/vaktmester. Særskilt parkeringsbevis må hentes/bestilles av den besøkte. Det vil ikke være mulig å omgå regelen om 3 døgn ved å flytte mellom de to borettslagenes gjesteparkering, da gjesteparkeringene kontrolleres under ett. 


Parkeringsarealene for besøkende er ikke tillatt benyttet av:

  • Kjøretøy som benyttes av beboere/leietagere i Vestlitoppen/Vestliskogen Borettslag
  • Kjøretøy som benyttes av andre brukere med adresse Ragnhild Schibbyes vei
  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • Campingvogner, tilhengere ol.

VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikt for at parkeringsbeviset alltid er synlig for kontroll. Kontrollavgifter blir ikke ettergitt/slettet grunnet manglende/ikke synlig parkeringskort.


For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglementet medfører kontrollavgift kr 800,- og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle typer motorkjøretøy, tilhengere med videre.


Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen rettes direkte til Smart Security (skal ikke rettes til styre/vaktmester):

   

P Service AS

Jerikoveien 26 , 1067 Oslo

Henvendelse vedr. kontrollsanksjon

 

Tlf.: 21 08 28 80


Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til; 
post@pservice.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart