Søndag 29. november  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: For beboerne >> Vaktmester

Vaktmester

Morten Hvalsengen, ble ansatt som vaktmester i Vestliskogen borettslag
1. oktober 2008. Han står for daglig drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren skal uføre de arbeidsoppdrag han blir pålagt av styret og etter stillingsbeskrivelse:
 

 • Holde god orden på borettslagets område og bygninger
 • Klippe plener og hekker, samt foreslå vedlikehold av borettslagets øvrige beplantning. I vinterhalvåret skal gangveiene være forsvarlig brøytet og strødd.
 • Holde orden i søppelrom og de utplasserte søppelbeholdere og foreta
  ukentlig kontroll og skifte av lyspærer i oppganger, fellesrom og garasjer
 • Borettslagets lekeplasser kontrolleres minst hver 14. dag med henblikk på lekeplassforskriftens bestemmelser.
 • Omgående melde fra til styret om det oppstår feil på borettslagets bygninger, installasjoner og maskiner/utstyr.
 • Skal ellers utføre oppdrag som styret gir beskjed om, når det faller naturlig inn i rammen for vaktmesters
  arbeid.
   

Ved ekstraordinære saker kan vaktmester kontaktes på tlf. 957 77 503. Hans ordinære arbeidstid er fra mandag til fredag kl. 0700 – 1500.  


Vaktmesterens overordnede i borettslaget er styreleder (eller den styret utpeker). Vaktmester plikter ikke å rette seg etter instrukser fra andre. 
 


Vaktmester tar ikke oppdrag for beboere, hver enkelt beboer må selv kjøpe tjenester utenfra.
 


 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart